logo
  • +381 (0)63 257 128
  • cvecar@cvecara.info

CRVENA KORPACena: 64.90 €

Crveno na radost! Korpa od crvenih ruža, ljiljana, sezonskog cveca i zelenila.

Dodatak uz cveće 1


Podaci o pošiljaocu 2
Podaci o primaocu 3

Napomena: U slučaju da niko ne bude na adresi, aranžman se ostavlja ispred vrata.

Poruka koja se dostavlja uz aranžman 4