logo
  • +381 (0)63 257 128
  • cvecar@cvecara.info

ROYAL BLUE



Cena: 49.90 € | 5938.10 RSD

19 ruža u kraljevsko plavoj boji u kombnaciji sa gipsofilom.

Dodatak uz cveće 1
Podaci o pošiljaocu 2
Podaci o primaocu 3

Napomena: U slučaju da niko ne bude na adresi, aranžman se ostavlja ispred vrata.

Poruka koja se dostavlja uz aranžman 4
Ako trenutno ne možete da nađete odgovarajuće reči, možete izabrati jedan od predloga poruke: