logo
  • +381 (0)63 257 128
  • cvecar@cvecara.info
SUZA - Suza od belih ruža

SUZACena: 57.90 € | 6890.10 RSD

Bele ruže u aranžmanu za sahrane.

Dodatak uz cveće 1
Podaci o pošiljaocu 2
Podaci o primaocu 3

Napomena: U slučaju da niko ne bude na adresi, aranžman se ostavlja ispred vrata.

Poruka koja se dostavlja uz aranžman 4
Ako trenutno ne možete da nađete odgovarajuće reči, možete izabrati jedan od predloga poruke: